Friday, August 13, 2010

Muhasabah Diri

بسم الله الرحمن الرحيم



Untuk melawan pengaruh nafsu amarah atas hati orang mukmin adalah dengan menyiasat(muhasabah) dan tidak memperturutkan kemahuannya,sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Rasullah S.A.W yang bermaksud :

“Orang yang pandai ialah orang yang mahu menyiasat nafsunya dan beramal untuk bekal kehidupan sesudah mati.Dan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah (dengan angan-angan kosong)”

(H.R : Imam Ahmad)


Rasullah S.A.W juga bersabda :

“Hisablah dirimu sebelum dihisab dan timbanglah amal perbuatanmu sebelum ditimbang (di hadapan Allah).Sebab lebih ringan bagimu,jika kamu mahu menghisab diri pada hari ini daripada menunggu nanti diperhitungkan pada hari penghisaban dan penimbangan iaitu pada hari pertemuan besar antara para makhluk dengan Tuhan mereka”

(H.R :Imam Ahmad dari Umar bin Khathab r.a)


Allah s.w.t berfirman yang bermaksud :

“Pada hari itu kamu semua dinampakkan(kepada Tuhanmu) tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi-Nya)”

(surah al-Haaqqah :18)


Imam Hasan al-Basri berkata :

“setiap mukmin adalah pemimpin bagi dirinya,ia menghisab nafsunya kerana Allah.Penghisaban pada hari kiamat itu hanya diringankan bagi golongan yang mahu menghisab nafsunya di dunia dan penghisaban kelak akan berat bagi mereka yang melakukan perbuatan tanpa penghisaban(perhitungan) sendiri”


Bagi orang mukmin,apabila ia mendapati sesuatu yang ia senang dan takjub padanya,maka ia katakan,
“Demi Allah,aku senang terhadapmu dan aku sangat memerlukanmu tetapi Allah tidak memberi jalan bagiku untuk memilikimu,memang teramat jauh jarak antara kita”

Namun bila ia lalai dan melakukan sesuatu yang tidak terpuji,maka ia segera menilai dan berkata,

“Sungguh aku tidak menginginkan ini!..Mengapa aku melakukan ini?Demi Allah aku tidak akan mengulanginya lagi.”


Orang mukmin adalah orang yang mahu mengikuti petunjuk al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai tali kendali dari semua perbuatan yang menimbulkan kesan negatif bagi dirinya.

Kedudukan orang mukmin di tengah-tengah penduduk bumi ini bagaikan tawanan,yang selalu berusaha untuk bebas dari ikatan yang membelenggunya.

Ia belum merasa aman sedetik pun sebelum ia menghadap Allah s.w.t.Sebab ia sedar bahawa dirinya diminta pertanggungjawabkan atas pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota tubuhnya. Semua itu akan dibebankan atas bahunya.

- (Ibnu khatsir –Bidayah Wan-Nihayah,jilid IX,halaman 272)

- (Abu Nuaim – Hilyau Auliyaa’,jilid II ,halaman 157)


Malik bin Dinar berkata :

“Semoga Allah merahmati hamba-hambaNya yang mahu menegur dirinya sendiri dan berkata, “Bukankah kamu melakukan ini? Bukankah kamu yang melakukan itu?” Kemudian ia mencelanya, berusaha menguasai dan mengalahkannya lalu menwajibkan agar mengikuti Kitabullah.Maka jadilah ia pembiming bagi nafsunya”



Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab bagi orang mukmin yang kuat imannya kepada Allah s.w.t dan hari Akhirat agar tidak alpa terhadap perhitungan nafsunya dan mempersempit peluang ke arahnya.

Setiap helaan nafas dalam kehidupan adalah butiran-butiran mutiara,yang setiap butirnya mampu menebus satu istana idaman yang kenikmatannya kekal abadi.

Membiarkan nafas-nafas itu hilang atau menggunakan di jalan yang sesat,adalah kerugian besar.Hanya orang yang tidak berakal sahaja yang membiarkan mutiara-mutiara itu hilang begitu sahaja.Kerugian besar ini akan dirasakan kelak di hari dinampakkannya segala kesalahan dan penyelewengan manusia.

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud :

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala amal kebajikannya di hadapannya,begitu juga kejahatan yang pernah dikerjakannya,ia ingin sekiranya antara dirinya dan hari itu ada masa yang jauh”

(Surah Ali imran : 30)

Ada dua cara untuk mengadakan muhasabah diri atau membuatperhitungan kepada nafsu,iaitu sebelum dan sesudah melakukannya.


1.Berfikir sejenak sebelum melakukan

Hendaklah seseorang berhenti sejenak untuk berfikir ketika pertama kali ia bermaksud melakukan sesuatu pekerjaan.Dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahawa keputusan itu menimbulkan kesan negatif.

Imam Hasan al-Basri berkata ;

“Semoga Allah merahmati hamba-Nya yang mahu berfikir sejenak ketika ia mahu melakukan perbuatan, jika memang perbuatan itu kerana Allah,maka teruskan dan jika kerana selain-Nya,maka batalkan”


Ada sebahagian ulama salaf yang meneliti masalah ini dan berkata :
“Apabila hati tergerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan,maka ia berhenti dahulu dan berfikir,apakah ia memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak.Jika tidak bersedia untuk melaksanakannya, maka diputuskan untuk mengundurkan diri sahaja.

Andaikata ia yakin dan sanggup,maka dipertimbangkannya lagi,apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya atau sebaliknya? Jika cenderung pada alternatif kedua (meninggalkannya lebih baik),maka selesailah permasalahannya kerana tiada niat untuk melakukannya.

Namun,bila cenderung pada alternatif pertama,maka dipertimbangkannya lagi,motif apakah yang mendorong melakukannya itu,apakah kerana Allah dan mengharapkan pahala-Nya atau kerana jawatan, populariti dan kekayaan? Jika keputusan yang diambil justeru membawanya meraih nikmat duniawi,maka dengan lapang dada ia mundur diri darinya”


Keputusan ini diambil supaya tidak membudayakan jiwa berbuat syirik yang pada akhirnya jiwa menjadi ringan untuk berbuat seperti itu.Oleh sebab ituia merasa berat untuk melakukan hal yang sia-sia semata-mata kerana Allah s.w.t.

Sebaliknya bila ia cenderung pada pilihan pertama,maka ia pun berfikir,apakah sudah mempunyai kawan(pengikut) yang akan membantu dan menolongnya atau tidak,seandainya pekerjaan itu tidak mungkin diatasinya sendiri.

Andaikata tidak mempunyai pengikut,maka ditundaya pekerjaaan itu sebagaimna Rasullah S.A.W pernah menunda untuk memerangi kota Mekah sampai baginda memiliki kekuatan dan pengikut yang cukup.

Jika ternyata ia mendapat simpati dan memiliki bekal yang cukup,maka segeralah ia merealisasikan harapannya,sebab ia akan memperoleh kemenangan dengan izin Allah s.w.t.


2.Menilai diri setelah beramal

Pertama :

Menilai nafsu dalam ketaatan yang dilakukannya tetapi ia kurang dalam memenuhi hak Allah dalam perbuatan itu.Sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Adapun hak Allah dalam suatu perkara ketaatan itu ada 6 perkara :

a) Ikhlas melaksanakan

b) Mengharapkan kebaikan kerana Allah

c) Mengikuti ajran Rasullah s.a.w

d) Menampakkan sisi ehsan dalam beramal

e) Mengakui kurniaan Allah atasnya

f) Kemudian mengakui kekurangannya dalam melakukan perbuatan itu

Maka,dihisablah dirinya sendiri dari enam kriteria tersebut.


Kedua :

Menghisab diri atas setiap perbuatan yang apabila ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan


Ketiga :

Menghisab diri atas sesuatu perbuatanyang boleh (mubah) hukumnya,sebab ia relah melakukannya. Apakah ia melakukannya kerana Allah dan kehidupan akhirat supaya beruntung, atau demi mengejar kebahgiaan dunia yang bersifat semnetara ini,sehinggakan ia menyesal di hari kemudian?

Mensia-siakan nafsu tanpa kawalan (muhasabah) dan tidak mengambil berat permasalahannya akan membawa seseorang pada kerosakan yang nyata.

Hal sedemikian sudah menjadi budaya pada diri oeang yang suka dan tertipu oleh nafsu dan dunianya.

Ia menutup kedua matanya dari kenyataan akibat perbuatannya,dengan mengandaikan bahawa Allah akan mengampuninya..Sehingga meremehkannafsu dari sesuatu yang diperbuatnya tanpa pertimbangan yang bijaksana.

Apabila seseorang yang berbuat demikian,maka akan ringan baginya untuk melakukan dosa dan menganggapkannya sebagai perkara biasa.Jika kenyataanny sudah seperti itu,maka ia akan merasa sukar untuk melepaskan diri dari perbuatan dosa.

Seseorang hendak bermuhasabah dengan nafsu,maka pertama haruslah bertanya apakah sudah memenuhi kewajipannya sebagai hamba Allah s.w.t.

Jika merasa masih belum secara keseluruhan melaksanakannya,maka sepatutnya ia memperbaikinya kembali.Kemudian bermuhasabah dalam soal larangan Allah s.w.t.

Andaikata sudah terlanjur melakukan dosa,maka segeralah mengikutinya dengan taubat, memohon keampunan-Nya dan melakukan kebajikan bagi menghapuskan dosa tersebut.

Selain itu,juga melakukan muhasabah dengan nafsu atas kelalaiannya.Andaikata ia khilaf dan lupa akan hakikat hidup di dunia ini,maka segeralah berzikir dan menghadapkan hati ke hadrat Allah s.w.t.

Kemudian bermuhasabah atas nafsunya terhadap apa yang diucapkan lisan atau kemana kaki melangkah atau apa kedua tangannya atau apa yang didengar kedua telingannya.

Ia sentiasa bertanya :

- Apa yang aku harapkan dalam melakukan perbuatan ini?

- Mengapa aku melakukannya?

- Untuk siapa aku melakukannya?

- Atas dasar apa aku melakukan hal ini?

Ia sedar sepenuhnya bahawa selalu timbul pertanyaan dalm benak hatinya setiap kali untuk memulakan sesuatu pekerjaan :

- Kamu melakukan itu semua kerana siapa?

- Bagaimana kamu melakukannya?

Kalimat pertama merupakan pertanyaan yang berkaitan masalah keikhlasan dan yang kedua pertanyaan tentang metaa’bah(Yakni apakah ia melakukannya sesuai dengan syariat Rasullah s.a.w atau tidak)

Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

“Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka..”

(surah al-Ahzab :8)

Apabila mereka yang berbuat kebenaran sahaja akan ditanya tentang kebenaran mereka dan dihisab atas kebenarannya..

Maka bagaimanakah dengan orang yang berdusta?

Dipetik dari :

- Dr.Ahmad Faried

- “Penawar & Penyucian Jiwa”(halaman 86 -92)

- Terjemahan judul asal Tazkiyatun Nufuus Wa Tarbiyatuha Kama Yaqarriruhu Ulama’ us Salaf (oleh Ahmad Muhammad)

Sama-samalah ambil masa untuk bermuhasabah diri sepanjang madrasah Ramadhan ini~



No comments:

Post a Comment