Saturday, June 12, 2010

La Tas'aluniLa Tas'aluni
(Jangan Tanyakan Aku)

oleh : Muhammad al-Husayyn

Bait-bait syair Arab yang indah..
Penuh erti dan makna..
Penawar kekeringan hati tatkala sibuk dengan fatrah imtihan~
Jangan tanyakan aku tentang hidupku,
ia adalah sebuah rahsia kehidupan..

Ia adalah anugerah..
Ia adalah ujian..
Ia adalah dunia penuh dengan cita-cita..

Aku telah menjualkannya kepada Allah,
Kemudian aku berjalan dalam barisan para pembawa petunjuk..
(2x)Jalan hidupku adalah al-Quran,pedang dan ujian..
Allah telah memberkatinya,
dan para Nabi terdahulu telah melaluinya..

Para syuhada telah menyirami jalan ini dengan darah mereka,
Maka jadilah ia taman indah yang dikelilingi cahaya
(2x)Jangan tanyakan aku tentang hidupku,
ia adalah rahsia kehidupan..

Ia adalah anugerah,
Ia adalah ujian,
ia adalah dunia penuh dengan cita-cita

Aku telah menjualkannya kepada Allah,
Kemudian aku berjalan dalam barisan para pembawa petunjuk
(2x)Sedangkan hujung perjalananku adalah
apa yang meredhakan Allah dan apa yang diingikanNya

Keuntungan dengan kemenangan nyata
atau kesyahidan dan keabadian

Jika engkau telah berada di muka bumi,
Dan engkau tahu bahawa umurmu terbatas..

Maka jadilah pahlawan dan pembawa petunjuk..
Jika tidak alangkah buruknya kewujudanmu..
(2x)


Jangan tanyakan aku tentang hidupku,
ia adalah rahsia kehidupan..

Ia adalah anugerah..
Ia adalah ujian..
Ia adalah dunia penuh dengan cita-cita..

Aku telah menjualkannya kepada Allah,
Kemudian aku berjalan dalam barisan para pembawa petunjuk..
(2x)

No comments:

Post a Comment